Buggy (Heat 1/7) Results [Q3 Race #1]
1
Buggy (Heat 1/7)
Round: Qualifier Round 3
Length: 5:00 Minutes
Pos Driver Qual Laps/Time Behind Fastest Lap Avg Lap Avg Top 5 Avg Top 10 Avg Top 15 Top 3 Consecutive Std. Deviation Consistency
Pos Driver Qual Laps/Time Behind Fastest Lap Avg Lap Avg Top 5 Avg Top 10 Avg Top 15 Top 3 Consecutive Std. Deviation Consistency
1 5 Đoàn Anh Tú
View Laps
5 6/5:22.532 46.465 53.755 51.926 2:24.136 6.09 88.67%
2 1 F. Fazly
View Laps
1 6/5:32.170 9.638 47.717 55.362 53.270 2:26.903 7.38 86.67%
3 3 Phù Hoàng Vũ
View Laps
3 5/5:01.787 29.974 51.752 1:00.357 1:00.357 2:44.880 8.10 86.59%
4 8 Lai Kok Heng
View Laps
8 5/5:21.655 19.868 43.908 1:04.331 1:04.331 2:41.432 22.37 65.24%
5 2 Kenneth Yuen
View Laps
2 5/5:22.358 0.703 1:00.573 1:04.472 1:04.472 3:11.040 4.01 93.79%
6 4 Pon Lim
View Laps
4 4/4:53.671 44.731 1:06.599 1:13.418 3:41.404 4.46 93.93%
7 14 Nguyễn Ngọc Tuyền
View Laps
14 2/2:32.550 11.429 56.482 1:16.275 19.79 74.05%
8 6 Nguyễn Bá Hùng 6 DNS
8 7 Hse Feng Shuo 7 DNS
8 9 Tạ Minh Châu 9 DNS
8 10 Trần Thạch Duy 10 DNS
8 11 Huỳnh Minh Thư 11 DNS
8 12 Nguyễn Tân 12 DNS
8 13 Bùi Đức Huy 13 DNS
Lap-by-Lap Position Graph
close X