Buggy (Heat 1/7) Results [Q2 Race #1]
1
Buggy (Heat 1/7)
Round: Qualifier Round 2
Length: 5:00 Minutes
Pos Driver Qual Laps/Time Behind Fastest Lap Avg Lap Avg Top 5 Avg Top 10 Avg Top 15 Top 3 Consecutive Std. Deviation Consistency
Pos Driver Qual Laps/Time Behind Fastest Lap Avg Lap Avg Top 5 Avg Top 10 Avg Top 15 Top 3 Consecutive Std. Deviation Consistency
1 8 Lai Kok Heng
View Laps
8 7/5:18.569 42.540 45.510 43.270 2:10.028 4.49 90.14%
2 5 Đoàn Anh Tú
View Laps
5 5/5:09.482 1:54.706 46.508 1:01.896 1:01.896 3:01.936 13.57 78.07%
3 2 Kenneth Yuen
View Laps
2 5/5:15.244 5.762 49.112 1:03.049 1:03.049 2:47.678 12.58 80.06%
4 3 Phù Hoàng Vũ
View Laps
3 5/5:15.729 0.485 54.883 1:03.146 1:03.146 2:55.033 9.12 85.56%
5 1 F. Fazly
View Laps
1 5/5:26.911 11.182 52.385 1:05.382 1:05.382 2:54.589 15.15 76.84%
6 14 Nguyễn Ngọc Tuyền
View Laps
14 5/5:51.622 24.711 1:00.389 1:10.324 1:10.324 3:17.414 9.62 86.32%
7 4 Pon Lim
View Laps
4 4/5:27.661 57.954 1:01.398 1:21.915 4:09.917 23.16 71.72%
8 6 Nguyễn Bá Hùng 6 DNS
8 7 Hse Feng Shuo 7 DNS
8 9 Tạ Minh Châu 9 DNS
8 10 Trần Thạch Duy 10 DNS
8 11 Huỳnh Minh Thư 11 DNS
8 12 Nguyễn Tân 12 DNS
8 13 Bùi Đức Huy 13 DNS
Lap-by-Lap Position Graph
close X