Buggy (Heat 1/7) Results [Q1 Race #1]
1
Buggy (Heat 1/7)
Round: Qualifier Round 1
Length: 5:00 Minutes
Pos Driver Qual Laps/Time Behind Fastest Lap Avg Lap Avg Top 5 Avg Top 10 Avg Top 15 Top 3 Consecutive Std. Deviation Consistency
Pos Driver Qual Laps/Time Behind Fastest Lap Avg Lap Avg Top 5 Avg Top 10 Avg Top 15 Top 3 Consecutive Std. Deviation Consistency
1 8 Lai Kok Heng
View Laps
8 6/5:05.117 46.964 50.853 49.081 2:22.377 4.90 90.38%
2 5 Đoàn Anh Tú
View Laps
5 6/5:31.270 26.153 50.035 55.212 54.066 2:40.156 4.92 91.10%
3 2 Kenneth Yuen
View Laps
2 5/5:20.568 53.412 55.988 1:04.114 1:04.114 3:08.589 6.28 90.20%
4 6 Nguyễn Bá Hùng
View Laps
6 5/5:36.018 15.450 55.208 1:07.204 1:07.204 2:57.956 10.34 84.62%
5 3 Phù Hoàng Vũ
View Laps
3 5/5:40.688 4.670 59.949 1:08.138 1:08.138 3:16.376 6.75 90.09%
6 1 F. Fazly
View Laps
1 5/6:13.778 33.090 49.025 1:14.756 1:14.756 2:57.164 23.53 68.52%
7 4 Pon Lim
View Laps
4 4/5:35.137 45.143 1:17.195 1:23.784 4:14.915 5.64 93.27%
8 14 Nguyễn Ngọc Tuyền
View Laps
14 4/6:16.234 41.097 1:05.450 1:34.059 3:36.160 38.33 59.25%
9 7 Hse Feng Shuo 7 DNS
9 9 Tạ Minh Châu 9 DNS
9 10 Trần Thạch Duy 10 DNS
9 11 Huỳnh Minh Thư 11 DNS
9 12 Nguyễn Tân 12 DNS
9 13 Bùi Đức Huy 13 DNS
Lap-by-Lap Position Graph
close X