Qualifier Round 4 Heat Sheet
1
Buggy (Heat 1/7)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1F. Fazly 91 2:59.018 (1)
2 2Kenneth Yuen 92 3:03.875 (1)
3 3Phù Hoàng Vũ 93 3:23.520 (1)
4 4Pon Lim 94 3:46.597 (1)
5 5Đoàn Anh Tú 95 N/A
6 6Nguyễn Bá Hùng 96 N/A
7 7Hse Feng Shuo 97 N/A
8 8Lai Kok Heng 98 N/A
9 9Tạ Minh Châu 99 N/A
10 10Trần Thạch Duy 100 N/A
11 11Huỳnh Minh Thư 101 N/A
12 12Nguyễn Tân 102 N/A
13 13Bùi Đức Huy 103 N/A
14 14Nguyễn Ngọc Tuyền 104 N/A
2
Buggy (Heat 2/7)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Nguyễn Công Chính 76 2:30.293 (2)
2 2Adric Tan 77 2:32.083 (1)
3 3David Wong 78 2:35.805 (1)
4 4Lee Hsuan Liang 79 2:37.600 (2)
5 5Nguyễn Tấn Tài 80 2:38.064 (2)
6 6Trần Quỳnh Phương 81 2:38.529 (1)
7 7Chen Wei Shui 82 2:41.182 (2)
8 8Trần Hùng Anh 83 2:43.846 (2)
9 9Huang Hung Hsiang 84 2:43.987 (2)
10 10Taejong Ko 85 2:45.722 (1)
11 11Mikey Chen 86 2:47.691 (2)
12 12Thomas Wong 87 2:48.835 (2)
13 13Chen Wei Ta 88 2:49.025 (1)
14 14Pason Phua 89 2:51.869 (2)
15 15Lawrence Chiaw 90 2:55.020 (2)
3
Buggy (Heat 3/7)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Andrew Tow 61 2:22.379 (1)
2 2Nguyễn Giang Nam 62 2:22.697 (2)
3 3Cok Agung 63 2:22.841 (2)
4 4Trần Chí Cường 64 2:23.031 (2)
5 5Tako Liu 65 2:24.050 (1)
6 6Dương Đại Nghĩa 66 2:24.510 (2)
7 7Ronnie Leaw 67 2:24.831 (2)
8 8Tsou Chun Hung 68 2:25.665 (2)
9 9Dương Tuấn Sơn 69 2:25.679 (2)
10 10Daniel Huang 70 2:26.226 (2)
11 11Dương Bảo Can 71 2:26.664 (1)
12 12Tan Chee Meng 72 2:28.002 (1)
13 13Trần Mạnh Cường 73 2:28.196 (1)
14 14Zhang Yang Wu 74 2:28.629 (2)
15 15Chen Pin An 75 2:29.065 (1)
4
Buggy (Heat 4/7)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Colin Tong 46 2:15.738 (1)
2 2Peter Chung 47 2:15.873 (1)
3 3Richard Yang 48 2:15.884 (1)
4 4Nguyễn Thiên Trường 49 2:16.189 (2)
5 5George Coleman 50 2:16.222 (1)
6 6Tai Yuan Yi 51 2:16.273 (1)
7 7Skh Kai 52 2:16.947 (2)
8 8Kenneth Chen 53 2:16.982 (1)
9 9James Khoo 54 2:17.122 (2)
10 10Duong Van Hung 55 2:17.219 (2)
11 11Ghost Chuang 56 2:18.418 (1)
12 12David Lim 57 2:18.581 (2)
13 13M. Fadzil 58 2:20.650 (1)
14 14Huỳnh Hải Long 59 2:21.082 (2)
15 15Melvin Tan 60 2:21.931 (2)
5
Buggy (Heat 5/7)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1David Aw 31 2:11.668 (2)
2 2Kuo Hsiu Tseng 32 2:11.681 (1)
3 3Andy Chen 33 2:12.182 (1)
4 4Ty Kang 34 2:12.565 (2)
5 5Jung Bin Han 35 2:12.603 (1)
6 6Yeon Ho Kim 36 2:13.072 (2)
7 7Nguyễn Hoàng Nam 37 2:13.203 (2)
8 8Jonas Thulin 38 2:13.219 (2)
9 9Leo Hsieh 39 2:13.388 (1)
10 10Kent Sung 40 2:14.234 (1)
11 11Steven Chen 41 2:14.304 (2)
12 12Menk Chua 42 2:14.494 (2)
13 13Joe Hwee 43 2:14.791 (2)
14 14Herman Sudarsono 44 2:15.136 (1)
15 15Danial Miswan 45 2:15.736 (2)
6
Buggy (Heat 6/7)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Faisal Ali 16 2:07.212 (2)
2 2Eric Hsiao 17 2:07.399 (2)
3 3Duy Đồng 18 2:07.810 (2)
4 4Ngũ Kỹ Đức 19 2:07.968 (2)
5 5Lee Kuo Liang 20 2:08.401 (1)
6 6Nguyễn Vũ Đình Phương 21 2:08.513 (2)
7 7Rizky Pradana 22 2:08.815 (2)
8 8Yu Lun Chien 23 2:09.328 (2)
9 9Scott Yang 24 2:09.379 (2)
10 10Shania Yulo 25 2:09.691 (2)
11 11Phan Quang Thinh 26 2:10.197 (2)
12 12Tseng Chun Hsiung 27 2:10.214 (2)
13 13Pham Le Phong 28 2:10.316 (2)
14 14Chih Lung Wei 29 2:10.566 (2)
15 15Li Zi Shao 30 2:11.667 (2)
7
Buggy (Heat 7/7)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Jason Nugroho 1 1:55.205 (2)
2 2Yuichi Kanai 2 1:58.637 (2)
3 3Paphon Chanyasak 3 1:59.788 (2)
4 4Witsarut R. 4 2:00.134 (1)
5 5Adrian Wicaksono 5 2:00.746 (2)
6 6Kenji Liono 6 2:01.499 (2)
7 7Sam Chen 7 2:01.552 (2)
8 8Ryan Lee 8 2:02.253 (1)
9 9Kevin Lee 9 2:03.697 (1)
10 10Phan Quang Vinh 10 2:04.432 (2)
11 11Edianto Ong 11 2:04.627 (1)
12 12Ki Suk Kim 12 2:05.354 (2)
13 13Eric Chen 13 2:06.689 (2)
14 14Yong Jun Lee 14 2:06.955 (1)
15 15John Agus 15 2:07.109 (2)
8
Truggy (Heat 1/2)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1M. Fadzil 12 2:11.382 (1)
2 2Lee Kuo Liang 13 2:11.707 (2)
3 3Lai Kok Heng 14 2:13.394 (1)
4 4Dương Tuấn Sơn 15 2:16.121 (2)
5 5Nguyễn Thiên Trường 16 2:17.761 (2)
6 6Tan Chee Meng 17 2:19.438 (2)
7 7James Khoo 18 2:36.970 (2)
8 8Trần Mạnh Cường 19 2:41.628 (1)
9 9Thomson Tam 20 3:07.809 (1)
10 10Sam Chen 21 N/A
9
Truggy (Heat 2/2)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Witsarut R. 1 1:57.410 (2)
2 2Paphon Chanyasak 2 2:00.261 (1)
3 3Yuichi Kanai 3 2:01.913 (1)
4 4Phan Quang Vinh 4 2:05.059 (1)
5 5Eric Hsiao 5 2:05.375 (1)
6 6Kent Sung 6 2:05.576 (1)
7 7Tseng Chun Hsiung 7 2:06.371 (1)
8 8Scott Yang 8 2:06.796 (2)
9 9Richard Yang 9 2:06.797 (2)
10 10Joe Hwee 10 2:07.775 (2)
11 11Phan Quang Thinh 11 2:08.037 (1)
Event Stats & Details
Race Track L.a Track
Registrations Entries: 135
Drivers: 105
Total Race Laps 7,857
Total Race Time 106 hours, 36 minutes, 18 seconds
close X