Practice Round 2 Heat Sheet
1
Buggy (Heat 1/7)
Length: 3:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Yeon Ho Kim 91 N/A
2 2Joe Hwee 92 N/A
3 3Danial Miswan 93 N/A
4 4Lai Kok Heng 94 N/A
5 5Jonas Thulin 95 N/A
6 6Mikey Chen 96 N/A
7 7Tạ Minh Châu 97 N/A
8 8Dương Tuấn Sơn 98 N/A
9 9Trần Thạch Duy 99 N/A
10 10Huỳnh Minh Thư 100 N/A
11 11Nguyễn Tân 101 N/A
12 12Bùi Đức Huy 102 N/A
13 13Duong Van Hung 103 N/A
14 14Nguyễn Ngọc Tuyền 104 N/A
2
Buggy (Heat 2/7)
Length: 3:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Trần Hùng Anh 76 2:52.115 (1)
2 2Nguyễn Vũ Đình Phương 77 2:54.143 (1)
3 3F. Fazly 78 2:59.018 (1)
4 4Kenneth Yuen 79 3:03.875 (1)
5 5Nguyễn Tấn Tài 80 3:04.410 (1)
6 6Huang Hung Hsiang 81 3:06.238 (1)
7 7Pason Phua 82 3:08.841 (1)
8 8Phù Hoàng Vũ 83 3:23.520 (1)
9 9Melvin Tan 84 3:25.216 (1)
10 10Lawrence Chiaw 85 3:26.421 (1)
11 11David Aw 86 3:29.539 (1)
12 12Pon Lim 87 3:46.597 (1)
13 13Đoàn Anh Tú 88 N/A
14 14Nguyễn Bá Hùng 89 N/A
15 15Hse Feng Shuo 90 N/A
3
Buggy (Heat 3/7)
Length: 3:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Steven Chen 61 2:29.625 (1)
2 2Dương Đại Nghĩa 62 2:29.979 (1)
3 3Nguyễn Giang Nam 63 2:31.207 (1)
4 4Zhang Yang Wu 64 2:31.461 (1)
5 5Adric Tan 65 2:32.083 (1)
6 6David Wong 66 2:35.805 (1)
7 7Trần Quỳnh Phương 67 2:38.529 (1)
8 8Daniel Huang 68 2:39.597 (1)
9 9Cok Agung 69 2:42.262 (1)
10 10Taejong Ko 70 2:45.722 (1)
11 11Nguyễn Công Chính 71 2:47.223 (1)
12 12Lee Hsuan Liang 72 2:48.110 (1)
13 13Chen Wei Shui 73 2:48.360 (1)
14 14Chen Wei Ta 74 2:49.025 (1)
15 15Thomas Wong 75 2:50.793 (1)
4
Buggy (Heat 4/7)
Length: 3:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Chih Lung Wei 46 2:23.469 (1)
2 2Tako Liu 47 2:24.050 (1)
3 3Ty Kang 48 2:24.372 (1)
4 4Huỳnh Hải Long 49 2:25.262 (1)
5 5Dương Bảo Can 50 2:26.664 (1)
6 6James Khoo 51 2:26.706 (1)
7 7Trần Chí Cường 52 2:27.708 (1)
8 8David Lim 53 2:27.866 (1)
9 9Tan Chee Meng 54 2:28.002 (1)
10 10Trần Mạnh Cường 55 2:28.196 (1)
11 11Menk Chua 56 2:28.306 (1)
12 12Ronnie Leaw 57 2:28.671 (1)
13 13Scott Yang 58 2:28.944 (1)
14 14Chen Pin An 59 2:29.065 (1)
15 15Tsou Chun Hung 60 2:29.485 (1)
5
Buggy (Heat 5/7)
Length: 3:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Phan Quang Vinh 31 2:15.626 (1)
2 2Colin Tong 32 2:15.738 (1)
3 3Peter Chung 33 2:15.873 (1)
4 4Richard Yang 34 2:15.884 (1)
5 5George Coleman 35 2:16.222 (1)
6 6Tai Yuan Yi 36 2:16.273 (1)
7 7Kenneth Chen 37 2:16.982 (1)
8 8Faisal Ali 38 2:17.583 (1)
9 9Ghost Chuang 39 2:18.418 (1)
10 10Ngũ Kỹ Đức 40 2:19.644 (1)
11 11Eric Hsiao 41 2:19.844 (1)
12 12Skh Kai 42 2:20.225 (1)
13 13M. Fadzil 43 2:20.650 (1)
14 14Nguyễn Thiên Trường 44 2:21.698 (1)
15 15Andrew Tow 45 2:22.379 (1)
6
Buggy (Heat 6/7)
Length: 3:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Tseng Chun Hsiung 16 2:10.578 (1)
2 2Phan Quang Thinh 17 2:11.315 (1)
3 3Shania Yulo 18 2:11.404 (1)
4 4Rizky Pradana 19 2:11.567 (1)
5 5Kuo Hsiu Tseng 20 2:11.681 (1)
6 6Andy Chen 21 2:12.182 (1)
7 7Jung Bin Han 22 2:12.603 (1)
8 8Nguyễn Hoàng Nam 23 2:13.378 (1)
9 9Leo Hsieh 24 2:13.388 (1)
10 10Duy Đồng 25 2:14.021 (1)
11 11Yu Lun Chien 26 2:14.219 (1)
12 12Kent Sung 27 2:14.234 (1)
13 13Pham Le Phong 28 2:14.291 (1)
14 14Herman Sudarsono 29 2:15.136 (1)
15 15Li Zi Shao 30 2:15.598 (1)
7
Buggy (Heat 7/7)
Length: 3:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Jason Nugroho 1 1:59.330 (1)
2 2Witsarut R. 2 2:00.134 (1)
3 3Yuichi Kanai 3 2:00.999 (1)
4 4Paphon Chanyasak 4 2:01.748 (1)
5 5Ryan Lee 5 2:02.253 (1)
6 6Kenji Liono 6 2:03.463 (1)
7 7Kevin Lee 7 2:03.697 (1)
8 8Edianto Ong 8 2:04.627 (1)
9 9Sam Chen 9 2:06.281 (1)
10 10Adrian Wicaksono 10 2:06.905 (1)
11 11Yong Jun Lee 11 2:06.955 (1)
12 12Ki Suk Kim 12 2:07.257 (1)
13 13John Agus 13 2:07.867 (1)
14 14Lee Kuo Liang 14 2:08.401 (1)
15 15Eric Chen 15 2:09.326 (1)
8
Truggy (Heat 1/2)
Length: 3:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Joe Hwee 12 2:13.028 (1)
2 2Lai Kok Heng 13 2:13.394 (1)
3 3Lee Kuo Liang 14 2:13.402 (1)
4 4Nguyễn Thiên Trường 15 2:18.562 (1)
5 5Dương Tuấn Sơn 16 2:25.508 (1)
6 6Tan Chee Meng 17 2:31.264 (1)
7 7James Khoo 18 2:41.232 (1)
8 8Trần Mạnh Cường 19 2:41.628 (1)
9 9Thomson Tam 20 3:07.809 (1)
10 10Sam Chen 21 N/A
9
Truggy (Heat 2/2)
Length: 3:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Paphon Chanyasak 1 2:00.261 (1)
2 2Witsarut R. 2 2:01.133 (1)
3 3Yuichi Kanai 3 2:01.913 (1)
4 4Phan Quang Vinh 4 2:05.059 (1)
5 5Eric Hsiao 5 2:05.375 (1)
6 6Kent Sung 6 2:05.576 (1)
7 7Tseng Chun Hsiung 7 2:06.371 (1)
8 8Scott Yang 8 2:07.731 (1)
9 9Phan Quang Thinh 9 2:08.037 (1)
10 10Richard Yang 10 2:08.221 (1)
11 11M. Fadzil 11 2:11.382 (1)
Event Stats & Details
Race Track L.a Track
Registrations Entries: 135
Drivers: 105
Total Race Laps 7,857
Total Race Time 106 hours, 36 minutes, 18 seconds
close X