Practice Round 1 Heat Sheet
1
Buggy (Heat 1/7)
Length: 3:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Pham Le Phong
2 2Huang Hung Hsiang
3 3Tseng Chun Hsiung
4 4Yu Lun Chien
5 5Scott Yang
6 6Andy Chen
7 7F. Fazly
8 8Mikey Chen
9 9Nguyễn Bá Hùng
10 10Trần Chí Cường
11 11Nguyễn Tấn Tài
12 12Paphon Chanyasak
13 13Taejong Ko
14 14Pon Lim
2
Buggy (Heat 2/7)
Length: 3:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Andrew Tow
2 2Jung Bin Han
3 3Colin Tong
4 4Ryan Lee
5 5James Khoo
6 6John Agus
7 7Tai Yuan Yi
8 8Witsarut R.
9 9Joe Hwee
10 10Rizky Pradana
11 11Trần Mạnh Cường
12 12Menk Chua
13 13Đoàn Anh Tú
14 14Nguyễn Công Chính
3
Buggy (Heat 3/7)
Length: 3:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Jason Nugroho
2 2Nguyễn Tân
3 3Lee Hsuan Liang
4 4Lee Kuo Liang
5 5Bùi Đức Huy
6 6Danial Miswan
7 7Huỳnh Hải Long
8 8Kenneth Yuen
9 9Huỳnh Minh Thư
10 10Leo Hsieh
11 11Phan Quang Thinh
12 12Thomas Wong
13 13Skh Kai
14 14Yong Jun Lee
15 15Dương Bảo Can
16 16Nguyễn Ngọc Tuyền
4
Buggy (Heat 4/7)
Length: 3:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Ronnie Leaw
2 2Nguyễn Vũ Đình Phương
3 3Hse Feng Shuo
4 4Kevin Lee
5 5Edianto Ong
6 6Duong Van Hung
7 7Lai Kok Heng
8 8Trần Quỳnh Phương
9 9Ngũ Kỹ Đức
10 10Tan Chee Meng
11 11Melvin Tan
12 12Phan Quang Vinh
13 13Chih Lung Wei
14 14George Coleman
15 15David Lim
5
Buggy (Heat 5/7)
Length: 3:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Nguyễn Hoàng Nam
2 2Tako Liu
3 3Cok Agung
4 4Daniel Huang
5 5David Aw
6 6Adrian Wicaksono
7 7Chen Pin An
8 8M. Fadzil
9 9Ty Kang
10 10Kuo Hsiu Tseng
11 11Zhang Yang Wu
12 12Trần Thạch Duy
13 13Faisal Ali
14 14Eric Chen
15 15Nguyễn Thiên Trường
6
Buggy (Heat 6/7)
Length: 3:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Yuichi Kanai
2 2Sam Chen
3 3Nguyễn Giang Nam
4 4Kent Sung
5 5Chen Wei Shui
6 6Ghost Chuang
7 7Adric Tan
8 8Trần Hùng Anh
9 9Peter Chung
10 10Jonas Thulin
11 11Kenji Liono
12 12Li Zi Shao
13 13Kenneth Chen
14 14Dương Tuấn Sơn
15 15Steven Chen
7
Buggy (Heat 7/7)
Length: 3:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Pason Phua
2 2Richard Yang
3 3David Wong
4 4Phù Hoàng Vũ
5 5Yeon Ho Kim
6 6Tsou Chun Hung
7 7Ki Suk Kim
8 8Dương Đại Nghĩa
9 9Duy Đồng
10 10Lawrence Chiaw
11 11Shania Yulo
12 12Tạ Minh Châu
13 13Herman Sudarsono
14 14Eric Hsiao
15 15Chen Wei Ta
8
Truggy (Heat 1/2)
Length: 3:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Tan Chee Meng
2 2Dương Tuấn Sơn
3 3Scott Yang
4 4Tseng Chun Hsiung
5 5Nguyễn Thiên Trường
6 6Eric Hsiao
7 7M. Fadzil
8 8Paphon Chanyasak
9 9Phan Quang Vinh
10 10Yuichi Kanai
9
Truggy (Heat 2/2)
Length: 3:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Phan Quang Thinh
2 2Lai Kok Heng
3 3Thomson Tam
4 4Witsarut R.
5 5Kent Sung
6 6James Khoo
7 7Sam Chen
8 8Joe Hwee
9 9Richard Yang
10 10Lee Kuo Liang
11 11Trần Mạnh Cường
Event Stats & Details
Race Track L.a Track
Registrations Entries: 135
Drivers: 105
Total Race Laps 7,857
Total Race Time 106 hours, 36 minutes, 18 seconds
close X